In Theaters

Go Grandriders

Movie Details

Go Grandriders
  • Genre: Documentary
  • Release Date: 2013-10-25 NY
  • Running Time: 75 min.
  • Director: Hua Tien-hao
  • Cast: Qing-yan Lai, Qing-tong He, Zhong-tian, Jian-hua Kang, De-yu Tan, Hong-dao Chang, Ying-mei Chang Chen, Miao-gui Chu, Xiu-sheng Lai, Ke-ling Wang
  • Producers: Lin Yi-ying, Ben Tsiang, Xenia Chang
  • Distributor: CNEX Foundation Limited
  • Official Site: Go Grandriders Official Site

Now Showing

Find capsule reviews, showtimes & tickets for all films in town.

Phoenix Concert Tickets

Box Office Report

Loading...