Rashomon (1950) (NR)

Drama 88 May 29, 2009
Akira Kurosawa Toshiro Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Kichijiro Ueda, Fumiko Honma, Daisuke Katô Ryunosuke Akutagawa, Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto Minoru Jingo Janus Films